İcra Davası

İcra, İflas Davaları İcra Hukuku

Posts Tagged ‘ icrada zaman aşımı ’

   İcraya konulan borcun taksitlendirilmesi mümkündür. Bu durum iki şekilde incelenmelidir  bunlar; 1) İcra takibi başlatılan borç hacizden önce taksitlendirilebilir.    Öncelikle hacizden önce taksitlendirmede kanun koruycu özel bir madde getirilmemiştir. Hacizden önce taksitlendirme yapmak isteyen borçlu alacaklı ile bir ara gelir bir protokol düzenler ve borçlu ile alacaklının, icra müdürünün imzası ile aralarında yapacakları [...]