İcra Davası

İcra, İflas Davaları İcra Hukuku

Hacizli borçlarda zaman aşımını anlatmadan önce hacizin ne olduğunu belirtmek gerekir. İcra takibi ve haciz kavramı farklı kavramlardır. İcra tabiki alacaklının alacaklarını almak için başvurduğu yoldur. Haciz icra tabikibinden sonra borçluya ait mal ve haklara icra müdürlüğünce el konulması işlemidir.Haciz işleminden sonra borçludan haczedilen mallar satılır ve borça karşılık alacaklıya verilir. Alacaklı haciz kararı aldırdığı menkul varlıkların 1 yıl gayrimenkullerin ise 2 yıl içinde satışını iztemek zorundadır. Aksi taktirde haciz kararı alınan menkul varlıkların ve gayrimenkullerin üzerinde ki haciz kararı kendiliğinden kalkacaktır. Fakat kanun koyucu yeni yaptığı yasal düzenlemelerle bu süreleri yarıya düşürmüştür. 5 ocak 2013 tarihinden geçerli olmak şartı ile menkul mallardan 6 ay gayrimenkul mallardan ise 1 yıl içerisinde satış istemek zorundadır.

İlgili Aramalar:

  • icra takibinde zaman asimi
  • icralık borçlarda zaman aşımı
  • icrada zaman aşımı 2013
  • haciz zamanaşımı
  • icrada zaman aşımı
  • borclarda zaman aşımı
  • hacizde zamanaşımı
  • haciz davalarında zaman aşımı
  • hacizde zaman aşımı varmı
  • kredi kartı icra takibi ne zaman başlar

İlgili Konular:

Bir Cevap Yazın