İcra Davası

İcra, İflas Davaları İcra Hukuku

Archive for the ‘ Senet & Çek ’ Category

  Çekin sahte olarak düzenlenip düzenlenmediğini ilk önce çeki aldığımız zaman fiziki olarak bakmak zorundayız. Çekin üzerinde ki rakamlarla değişiklik yapıldıktan sonra oynama yapılan yerde keşide edenin imzası varsa çek geçerlidir. Ancak yapılan değişikliklerde keşide yapanın imzası yoksa çekin sahte olup olmadığını bankaya başvurarak öğrenebilir. Çekler bankalar tarafından, Maliye Bakanlığı’nın, bankalar birliğinin ve katılım banklarının [...]

Senet borcu taksitlendirilebilir mi?

   Eğer senedinizi ödeyemiyosanız ve bu senet bankaya verilmiş ise alacaklı ile anlaşmak suretiyle bankaya bunun taksitle ödeyebilirsiniz ama bu borçlu ile alacaklı arasında yapılan anlaşmaya göre düzenlenir. Eğer senet bankaya verilmeyip icra takibine verilmiş ise  ve icra takibinde taksitlendirmek istiyosanız o taktirde icra dairesine borcun tamamını ödeyemediğinizi bunu taksitlendirme yöntemi ile ödüyeceğinizi talep edersiniz. [...]

  Çek kabul etmeden önce çekin üzerinde kanunun istediği bütün ibarelerin bulunup bulunmadığına bakmamaız gerekir bunlar; Keşide tarihi Meblağ Çek kelimesi Muhatap banka ismi Hesap numarası Keşide eden kişinin imzası Bu çekler bankalar birliği, katılım bankalar birliği ve maliye bakanlığının birlikte onayı ile merkez bankası tarafından belirli şekil içerisine bağlı olarak bankalar tarfından basılmaktadır. Çekin [...]

Senet nasıl tahsil edilir?

  Senet ya elden yada banka yolu ile tahsil edilir.Eğer senedin üzerinde bir vade varsa bankaya verilen senetler vade tarihinden sonra 2 iş günü içerisinde tahsil edilir.borçlu bankaya gider senedini vadesinde veya vadesinden 2 iş günü sonrasında ödeyebilir. Bunu ödemesi içinde banka daha önceden kendisine bir ihbarname gönderir. Eğer herhangi bi şekilde bankaya bu senet [...]

Çek nasıl bir ödeme aracıdır?

    Bankada parası olan bir kişinin bu paranın tamamı veya belirli bir miktarını başka bir kişiye ödemek için düzenlediği belgeye çek denir.Çekin üzerinde yasal yazılması gerekenler; Tarih Keşide Muhatabın T.C. kimlik numarası Eğer tüzel kişi tarafından düzenleniyosa tüzel kişiliği temsil eden kişinin adı soyadı Çek görüldüğünde ödenen bir ödeme aracıdır. Aslında çeklerde vade yoktur ama [...]

Aldığımız çek kaybolması durumunda hemen yazılı bir dilekçe ile bankaya müracaat ederek  çekin tarihini, numarasını ve meblağsını belirtmek suretiyle bildirimde bulunulur ve bu çekin hesabımızdan ödenmemesini bildiririz. fakat çekin tamamen geçersiz olabilmesi için bankaya ticaret mahkemesi tarafından resmi talimat gelmelidir aksi taktirde banka bildirilen dilekçe ile çekin aciliyetinden öne alır ama belirli bir süre sonra [...]

Kimler çekle ödeme yapabilir?

  Çek bir ödeme vasıtasıdır. Tacirler, esnaflar veya sanatkarlar ilgili bankalara müracaat etmek suretiyle kendileri hakkında herhangi birşey kendisine çek verilmesi kanunda suç işlediğine dair bir hüküm görünmüyosa kendisine çek karnesi verilebilir. banka çek karnesi vermeden önce çek karnesi vereceği kişiye gerekli araştırmalar ve soruşturmalar yakmak zorundadır eğer bunları yapmazsa yasalar önünde suçlu duruma düşer. [...]

Çek nasıl düzenlenir?

  Çek düzenlenirken öncelikle çekin hamiline mi yoksa emre mi yazılacağı kararlaştırılır. Eğer vereceğimiz çek hamiline ise yeni çıkan 5941 sayılı yasaya göre hamiline çeklerin banka tarafından “hamiline” şeklindebasılmış olması gerekir.Hamiline olmayan bir çeki hamiline düzenleyip vermesi yasada bir suçtur.    Çek düzenlenirken çeke ödeme vadesi yazılır. Keşide yeri yazılır ve bunu keşi eden imzasını [...]

Çek hangi durumlarda geçerli olmaz?

  Bir çekin üzerinde çek kelimesi, keşide yeri, keşide tarihi ve çeki imzalayan kişinin adı-soyadı eğer tüzel kişilik adına düzenlenmişse tüzel kişi yerine yerine yetkili kişinin adı soyadı, hesap numarası ve muhattap bankanın adı buluınur çekin üzerinde eğer bunlardan biri eksik olduğu taktirde  banka bunları ödemeyi imtina eder. Çekler ya hamiline olarak düzenlenir ya namı [...]

Çeki zamanından önce bozdurabilir miyiz?

Çekin vadesi gelmeden çeki bozdurmak mümkündür. Çünkü türksiyat kanununa göre çekte vade yoktur. Çek tahsilat için bankaya ibraz edildiğinde eğer hesapta karşılığı varsa vadesine bakılmaksızın ödenir ancak çeki vadesinden önce bozdurmak yasal olsa da  ticari ilişkilerinizi kötü etkileyebilir. Karşılığı yok ise vadesi gelmediği taktirde yeni çıkan yasaya göre vadesini beklemek zorundadır. İlgili Aramalar:cek bozdurmavadesinden önce [...]